Wat is Symbooldrama?

Symbooldrama is een psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de beeldtaal. De symbolen die worden gehanteerd zijn om de interne, (on-)bewuste gevoelens, conflicten in beeld te brengen, en tevens de ego-functies te versterken. Symbooldrama is ontwikkeld door Hans Carl Leuner, psychoanalyticus.

 

Deze introductie workshop is de vereiste opstap voor de basisopleiding Symbooldrama.

Eerstvolgende workshop:

Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.

Studiebelasting:  3 uur (literatuurstudie).

Aanvang: 10.00 uur

Einde: 17.00 uur

Kosten: € 250,00

Docent: Elly Verhoeven-Smeets

Accreditatie: NBVH 12 punten