2-daagse verdieping Psychopathologie C-cluster

Psychopathologie PSBK niveau.
Verdieping C-cluster persoonlijksheidsstoornissen.

Mensen met een C-cluster persoonlijkheidsstoornis kom je in de praktijk veelvuldig tegen. Het grootste kenmerk van dit cluster is angst. Ze zullen dus ook vaak hulp zoeken om deze angst te verlichten. Ze beseffen vaak niet dat deze angsten voortkomen uit hun aangeleerde overtuigingen en gedragingen in hun jeugd.  B.v. niemand houdt van me als ik …… doe. Deze overtuigingen zijn zeer hardnekkig en veranderen slechts moeizaam, omdat ze de angsten, die daarbij horen, op alle mogelijke en onmogelijke manieren proberen te ontlopen of te beheersen.

Als therapeut worden we verleid om aan deze ongezonde oplossingen mee te doen. Hoe laat jij je verleiden? Om niet in deze valkuil te trappen is het nodig om je eigen afweer voor angsten, gekwetstheden (gevoelige snaar) in kaart te brengen.

Leerdoel:
Inzicht verkrijgen in de onderliggende dynamiek van deze persoonlijkheden en het doorgronden van de mogelijk achterliggende problematiek. Het leren herkennen van de C-cluster problematiek. Het herkennen van overdrachts- en tegenoverdrachtsfenomenen. Het ontdekken van het gedissocieerd zijn van de werkelijke gevoelens, gekwetstheden van de cliënt. Met jezelf als voorbeeld. De therapeutische vaardigheden vergroten, die nodig zijn bij het behandelen van deze cliënten.

Eerstvolgende nascholing:

Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 17.00 uur
Kosten: € 250,00
Docent: Elly Verhoeven-Smeets
Accreditatie: NBVH 12 punten