Na de 2-daagse introductie workshop Symbooldrama kun je je verder bekwamen in deze therapievorm.

De basisopleiding bestaat uit 8 dagen, 3 blokken van 2 dagen en 2 supervisiedagen.

Leerdoel:  Vorming tot symbooldrama therapeut.
De opleiding bestaat uit 3 niveaus

  1.  basisniveau
  2. middenniveau
  3. topniveau

De symbolen in de basisopleiding bestaan uit, het weiland, de beek, de berg, het huis en de bosrand.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze na ieder blok het geleerde in de praktijk gaan brengen. Van ieder symbool moet een verbatim(het letterlijk woordelijk uitschrijven van de droom) gemaakt worden.

Tijdens de supervisiedagen worden deze verbatims besproken.

A: BASIS NIVEAU

Het basis niveau bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 supervisie dagen.
BLOK 1:  Dit is de introductie workshop symbooldrama
BLOK 2:  De symbolen weiland en beek worden behandeld.
BLOK 3:  De symbolen berg en huis
BLOK 4:  Het symbool bosrand en de evaluatie van het basis niveau.
SUPERVISIE: Er zijn 3 supervisiedagen tussen de blokken in en/of na blok 4. Er wordt verwacht dat je met eigen cliënten aan de slag gaat om het geleerde in de praktijk te brengen.

Kosten:  1375 euro (11×125). Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen met een opslag van 10%, voor elk blok en elke supervisiedag resp. 275,00 en 137,50 euro.
Het bedrag van de introductie workshop wordt in mindering gebracht.

B: MIDDEN NIVEAU

Het middenniveau bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 supervisiedagen.
BLOK 1:   Het dieren symbool en in het bijzonder de leeuw.
BLOK 2:   Ontmoeting met sleutelfiguren (liefdesobjecten).
BLOK 3:   Het bewerken van de nachtelijke droom
BLOK 4:   Het onderzoeken van de houding t.o.v. seksualiteit.
SUPERVISIE: Er zijn 3 supervisiedagen tussen de blokken in

Kosten:  1375 euro (11×125). Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen met een opslag van 10%, voor elk blok en elke supervisiedag resp. 275,00 en 137,50 euro.

 C:  TOP NIVEAU

Het topniveau bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 supervisiedagen.
BLOK 1:  Het symbool de grot
BLOK 2:  Het symbool de poel
BLOK 3:  Het symbool de vulkaan
BLOK 4:  Evaluatie en afronding
SUPERVISIE: Er zijn 3 supervisiedagen tussen de blokken in.

Kosten:  1375 euro (11×125). Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen met een opslag van 10%, voor elk blok en elke supervisiedag resp. 275,00 en 137,50 euro

Eerstvolgende opleiding Blok 1:

Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.

Vooropleiding:

HBO niveau geschoolde professionals die werken met en voor mensen met psychische problematiek.

Aanvang: 10.00 uur

Einde: 17.00 uur

Kosten: € 1375,00

Docent: Elly Verhoeven-Smeets

Accreditatie: NBVH aangevraagd