Opleiding Symbooldrama

De informatie over wat symbooldrama is en inhoudt vind je bij de introductie workshop symbooldrama.

Algemene informatie over de opleiding:
Na de 2-daagse introductie workshop Symbooldrama kun je je verder bekwamen in deze therapievorm.
De niveau’s bestaan ieder uit 8 dagen: 4 blokken van 2 dagen, waarin het symbool wordt besproken en aangeleerd en 3 supervisiedagen.

Leerdoel:
Vorming tot symbooldrama therapeut. Tijdens de blokken ben je zowel client als therapeut, waardoor je de techniek aanleert en ervaart hoe diepgaand deze methode werkt.

Het inzicht in je diepste zelf neemt toe met de symbolen van de niveau’s. De basis niveau  symbolen geven meer ik-sterkte, de symbolen van het middenniveau geven meer inzicht in de eigen identiteit, de symbolen van het top-niveau geven uitdrukking aan diep verborgen emoties en verlangens.

Tijdens de opleiding wordt er van de deelnemers verwacht dat ze na ieder blok het geleerde in de praktijk gaan brengen. Van ieder symbool moet over het verloop van de droom een verbatim (het letterlijk woordelijk uitschrijven van de droom) gemaakt worden. Tijdens de supervisiedagen worden deze verbatims besproken.

A: BASIS NIVEAU
Het basis niveau bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 supervisie dagen.
De symbolen in de basisopleiding bestaan uit, de boom, het weiland, de beek, de berg, het huis en de bosrand.
BLOK 1:  Dit is de introductie workshop symbooldrama
BLOK 2:  De symbolen weiland en beek worden behandeld.
BLOK 3:  De symbolen berg en huis
BLOK 4:  Het symbool bosrand en de evaluatie van het basis niveau.
SUPERVISIE: Er zijn 3 supervisiedagen tussen de blokken in en/of na blok 4. Er wordt verwacht dat je met eigen cliënten aan de slag gaat om het geleerde in de praktijk te brengen.

Kosten: € 1375 (11×125). Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen met een opslag van 10%, voor elk blok en elke supervisiedag resp. € 275,00 en € 137,50.
Het bedrag van de introductie workshop wordt in mindering gebracht.

B: MIDDEN NIVEAU
Het middenniveau bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 supervisiedagen.
BLOK 1:   Het dieren symbool en in het bijzonder de leeuw.
BLOK 2:   Ontmoeting met sleutelfiguren (liefdesobjecten).
BLOK 3:   Het bewerken van de nachtelijke droom
BLOK 4:   Het onderzoeken van de houding t.o.v. seksualiteit.
SUPERVISIE: Er zijn 3 supervisiedagen tussen de blokken in

Kosten: € 1375 (11×125). Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen met een opslag van 10%, voor elk blok en elke supervisiedag resp. € 275,00 en € 137,50.

 C:  TOP NIVEAU
Het topniveau bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 supervisiedagen.
BLOK 1:  Het symbool de grot
BLOK 2:  Het symbool de poel
BLOK 3:  Het symbool de vulkaan
BLOK 4:  Evaluatie en afronding
SUPERVISIE: Er zijn 3 supervisiedagen tussen de blokken in.

Kosten: € 1375 (11×125). Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen met een opslag van 10%, voor elk blok en elke supervisiedag resp. € 275,00 en € 137,50.

Eerstvolgende opleiding:
Deze start in samenspraak met de geïnteresseerden, nadat ze de introductie workshop hebben gevolgd.

Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.
Vooropleiding: HBO niveau geschoolde professionals die werken met en voor mensen met psychische problematiek.
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 17.00 uur
Kosten: € 1375,00
Docent: Elly Verhoeven-Smeets
Accreditatie: NBVH aangevraagd