Sinds 01-01-2017 is in Nederland de DSM-5 geintroduceerd en werkt de GGZ ermee. Voor degene die geschoold zijn in de DSM-IV is het interessant om met een korte cursus op de hoogte te worden gebracht van de veranderingen in de DSM-5.

Onderwerpen

De belangrijkste wijzigingen van DSM-IV naar DSM-5 worden in deze bijscholing behandeld. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in iedere stoorniscategorie.

De bijbehorende nieuwe beslisbomen worden gezamenlijk besproken en via de mail verstrekt.

Eerstvolgende nascholing:

Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.

Aanvang: 13.00 uur

Einde: 17.00 uur

Kosten: € 100,00 1 dag

Combinatie voordeel € 200,00 (DSM-V + Parentificatie)

Docent: Elly Verhoeven-Smeets

Accreditatie: NBVH aangevraagd