2-daagse workshop diagnostische vaardigheden

Wat zijn diagnostische vaardigheden?

  • de interview techniek

Het leren interviewen van de cliënt zodat je een beter beeld krijgt van de problematiek en daarmee de classificatie volgens de DSM kunt bepalen.

  • Psychodynamiek

Het verkrijgen van inzicht in de psychodynamiek van de cliënt aan de hand van casuïstiek en daarmee de overdracht die de cliënt zal vertonen leren inschatten.

  • 1e dag Interview techniek voor DSM problematiek
  • 2e dag Psychodynamiek

Eerstvolgende workshop:

Op de eerste dag van deze workshop leer je, om je cliënt te interviewen op een manier zodat je een helder beeld kunt krijgen van diens problematiek, in het licht gezien van de DSM-5 classificatie.
Er wordt zowel door verwijzers als verzekeraars verwacht dat je kunt werken met en meedenken in de termen van de DSM-5.
Het thema van de tweede dag is psychodynamiek. Op die dag oefenen we met zelf ingebrachte casuïstiek om alle informatie die in de intake is verzameld om te vormen tot een duidelijk beeld van de onderliggende psychodynamiek van een klacht.

Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.

Aanvang: 10.00 uur

Einde: 17.00 uur

Kosten: € 250,00

Docent: Elly Verhoeven-Smeets

Accreditatie: NBVH 12 punten