Diagnostische vaardigheden

In deze cursus maak je kennis met de diagnostische vaardigheden: 1. interview techniek (t.b.v. het komen tot een diagnose) en 2. het in kaart brengen van de psychodynamiek die ten grondslag ligt aan de persoonlijkheid en de problematiek van de cliënt. Deze bijscholing is een pragmatische training waarin de therapeut leert de theoretische kennis toe te passen in de praktijk en daarmee zijn diagnostische vaardigheden vergroot. Het stellen van een gedegen hypothese is in de behandeling van je cliënten van essentieel belang. Als deze niet juist is, zal de behandeling niet effectief verlopen.

De interview techniek
Tijdens de psychopathologie lessen op PSBK niveau ontdekte ik dat iedere therapievorm op zijn eigen manier informatie verzamelt tijdens de intake en deze in het kader van die therapievorm interpreteert.

In deze cursus leer je te interviewen vanuit het bio-psycho-sociale perspectief. Zodat je, zowel tot een psychodynamische diagnose, als een DSM classificatie kunt komen.

Psychodynamiek

M.b.v. de informatie, die verzamelt is tijdens de intake, kun je de psychodynamiek van de cliënt in kaart brengen, die ten grondslag ligt aan de persoonlijkheid en de problematiek van de cliënt.

Dit onderdeel vinden de meeste cursisten het interessants, omdat dit veel inzicht geeft in de samenhang van alle gedragingen, gevoelens en overtuigingen van de cliënt. M.a.w. de persoonlijkheid van de cliënt.
Vanuit een goede onderkenning van de psychodynamiek kun je voorspellen en inschatten welke overdrachtsgevoelens de cliënt zal ontwikkelen en tonen tijdens de behandeling.

We oefenen met zelf ingebrachte casuïstiek.

Een goede diagnostische hypothese is onmisbaar.

Werkwijze:

Met zelf ingebrachte casuïstiek leer je de psychodynamiek van de client in kaart te brengen.  Dit onderdeel wordt door de meeste cursisten als het interessants en leerzaamst, ervaren. Het geeft namelijk inzicht in de samenhang van alle gedragingen, gevoelens en overtuigingen van de cliënt. M.a.w de persoonlijkheid van de client.

Leerdoel:

  1. Het in kaart brengen van de psychodynamiek van de client.
  2. Vanuit een goed onderkennen van de psychodynamiek leren voorspellen en inschatten welke overdrachtsgevoelens de client zal ontwikkelen en tonen tijdens de behandeling.

Eerstvolgende workshop:

Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 17.00 uur
Kosten: € 250,00
Docent: Elly Verhoeven-Smeets
Accreditatie: NBVH 12 punten