Wat is Gestalttherapie?

Gestalttherapie is een experiëntiële therapie gebaseerd op het vergroten van het gewaarzijn en het verenigen van de tegengestelde delen (sub-persoonlijkheden) tot een geheel.

Het beter leren omgaan  met en het werken aan je eigen en andermans weerstanden.

Deze workshop is vooral een ervaringsgerichte activiteit.

Eerstvolgende workshop:

Aanvang: 10.00 uur

Einde: 21.00 uur

Kosten: € 400,00

Docent: Elly Verhoeven-Smeets

Accreditatie: NBVH in aanvraag

Tijd:  3  dagen met in totaal 8 dagdelen: 10.00-12.30 uur  14.00-16.30 en 19.00-21.00 uur. De laatste dag tot 16.30 uur..
Investering:  400 euro
catering en overnachting is afhankelijk van het aantal deelnemers
Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.