Persoonlijk ontwikkelingsjaar (voor mensen in het werkveld)

Na de opleiding tot therapeut staat voor menige therapeut de persoonlijke ontwikkeling stil. Terwijl je dan juist in je werk meer geconfronteerd wordt met je eigen zijn en kunt vastlopen door je eigen blinde plekken. Om een burn-out te voorkomen is het belangrijk om een keer in de zoveel tijd zelf in leertherapie te zijn.

Dit kan individueel of in groepsverband.

Doel: Persoonlijke ontwikkeling d.m.v. het op een eclectische manier gebruik maken van verscheidene therapeutische technieken, t.w. psychodynamische groepstherapie, symbooldrama, gestalt, familieopstellingen.

Waarom is dit belangrijk?

• Persoonlijk: zodat je niet in een burn-out terecht komt. Het beter leren kennen van jezelf, het versterken van je eigen identiteit, het verbeteren van je relationele kwaliteiten.
• In je werk als therapeut: Het ontdekken van je blinde vlekken. Het ontdekken van je gevoelige punten bij overdracht en je neigingen tot tegenoverdracht.

Het jaar bestaat uit 6 blokken van 2 dagen (5 dagdelen) met 1 overnachting.
Je schrijft je in voor het totale pakket. Het is niet fijn voor de andere groepsleden als er tussentijds veranderingen zijn in de groepssamenstelling.
Blok 1:  Uitgebreide kennismaking met andere groepsleden, middels symbooldrama
Blok 2:  Werken middels familieopstelling.
Blok 3:  Werken met Gestalt technieken.
Blok 4:  Werken middels symbooldrama aan het groepsproces.
Blok 5:  Werken middels groepsdynamische technieken aan het groepsproces.
Blok 6:  Het doorwerken van het afscheid nemen van elkaar. Afsluiting en evaluatie van dit ervaringsjaar.

Doelgroep

therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.

Kosten:     1650  euro. Het is mogelijk om in termijnen te betalen voorafgaand aan elk blok met een opslag van 25 euro per blok, dus 300 euro per blok.

Individuele leertherapie is op afspraak mogelijk (100 euro per uur).