Privacy Statement

Verantwoordelijke

Dit is het Privacy Statement van PsyKon,  (hierna: “PsyKon”), gevestigd aan de Zandstraat 3, 5984 PA te Koningslust, ingeschreven in het handelsregister onder nummer:70309043

De client staat binnen onze instelling centraal en daarom hechten wij aan een optimale privacy-bescherming bij vastlegging van- en inzage in uw dossier. Voor onze dossiervoering maken wij gebruik van MCIS van Medicore. Dit dossier voldoet aan de strengste eisen van het Ministerie van VWS en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website https://www.psykon.nl van PsyKon (hierna: “Website”) en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Doel

Verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt: • om contact met u te kunnen hebben en onderhouden • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door PsyKon worden aangeboden; • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met PsyKon; én, • om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door PsyKon, haar relaties die aan de diensten van PsyKon gekoppelde of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Door gebruik te maken van de Website, stemt u in met dit Privacy Statement.

Aanpassen, wijzigen of verwijderen en beveiliging

Indien u ons een e-mail toestuurt of een contactformulier op de Website invult, worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard voor de afhandeling daarvan dan wel zolang als naar de aard en strekking van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden. Uw IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoeken en klikgedrag gebruikt. Wij proberen de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer of op andere apparaten met internet toegang, zoals een smart phone of tablet, kunnen worden opgeslagen wanneer u de Website gebruikt. Door gebruik te maken van cookies willen wij uw gebruikservaring op onze Website verbeteren en onze producten en diensten beter afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze Websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van onze Website en voor het onthouden van uw voorkeuren en instellingen.

Vanaf mei 2018 wijzigt de privacy wetgeving in Europa. Uitgangspunt is een betere beveiliging van verstrekte gegevens en het voorkomen van misbruik hiervan.